แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยคือ
“ธรรมศาสตร์ต้องอยู่คู่กับการเมืองไทย”

ที่น่าสนใจคือตลอดช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา
ชาวธรรมศาสตร์มีบทบาทที่สำคัญๆทางการเมืองมาโดยตลอด
ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนๆก็ตาม 

โดยเฉพาะช่วงนี้ที่กระแสการเมืองของไทยเริ่มร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ หลังเริ่มมีท่าทีว่าจะมีการเลือกตั้งในปี 2562 
ทำให้ #ธรรมศาสตร์สุดสุด อดสงสัยไม่ได้ว่าที่ผ่านมามีศิษย์เก่าทุกระดับชั้นปริญญา หรืออาจารย์ที่มีบทบาทอยู่ในการเมืองไทยในฐานะรัฐมนตรีกันกี่คน

20 ปีที่ผ่านมา ชาวธรรมศาสตร์ขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศถึง 72 คน
โดยมีตัวเลข คณะรัฐมนตรีในแต่ละคณะฯดังต่อไปนี้

  • คณะนิติศาสตร์ 26 คน
  • คณะรัฐศาสตร์ 24 คน
  • คณะเศรษฐศาสตร์ 15 คน
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 5 คน
  • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2 คน

ก็ต้องจับตาดู คอยลุ้น และคอยให้กำลังใจ ว่าจะมีชาวธรรมศาสตร์คนไหนอีกที่จะขึ้นมาเป็นผู้บริหารประเทศไทยในอนาคตข้างหน้าครับ