ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างความเสมอภาคให้แก่คนทุกกลุ่ม ทุกภาค ในสังคม เป็นมหาวิทยาลัยสำหรับทุกคน โดยได้ก่อตั้งโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท นักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง นักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา และโครงการนักศึกษาพิการ

ธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดโอกาสให้แก่น้องๆ ผู้พิการเข้าศึกษาโดยระบบการให้โควต้า และเพื่อสนับสนุนให้น้องๆ ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาให้ได้มากที่สุด โดยพยายามให้ความบกพร่องของร่างกายเป็นอุปสรรคน้อยที่สุด ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทางการเรียนรู้ และคุณภาพชีวิตอย่างครบครัน โดยจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Disabled student Services) เพื่อดูแลน้องๆ โดยตรง

ธรรมศาสตร์สุดสุด จึงนำข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกแก่น้องๆ นักศึกษาพิการมาฝากกันครับ

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์มีพื้นที่ที่กว้างขวาง สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้น้องๆ เดินทางได้ง่าย และปลอดภัยครับ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย มีดังนี้

  • ทางลาดสำหรับนักศึกษาพิการทางการเคลื่อนไหว
  • Braille Block ทางเดินสำหรับนักศึกษาพิการทางการเห็น
  • ลิฟท์
  • ห้องน้ำสำหรับคนพิการ
  • สัญญาณไฟจราจร

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงอาหาร

ภายในโรงอาหาร จะมีโต๊ะรับประทานอาหารที่อยู่ใกล้บริเวณทางลาดและทางเข้า
เพื่อความสะดวกของน้องๆ โดยจะมีสัญลักษณ์โต๊ะสำหรับผู้พิการอยู่

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านอุปกรณ์การศึกษา

แน่นอนว่าต้องมีอุปกรณ์การศึกษาให้ยืม สำหรับใช้ทั้งในห้องเรียนและชีวิตประจำวัน ได้แก่

  • เครื่องขยายภาพและตัวอักษร แบบตั้งโต๊ะ/แบบพกพา 
  • เครื่องบันทึกเสียง
  • Notebook จะให้ยืมเพื่อการศึกษา ตลอดหลักสูตรการศึกษา ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้ลงโปรแกรมช่วยเหลือการเข้าถึงสำหรับนักศึกษาพิการเอาไว้ให้แล้ว
  • Tablet

จุดบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ภายในศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Disabled student Services) ยังมีจุดให้บริการต่างๆ สำหรับน้องๆ อีกด้วย

ห้องคอมพิวเตอร์ (เปิดบริการทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.30 – 20.30 น.) 
ให้บริการด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต มีเครื่องปรินท์เตอร์พร้อมกระดาษไว้บริการ และมีไว้สำหรับจัดสอบกลางภาค ปลายภาค ให้แก่นักศึกษาพิการทางการเห็น และนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยที่มีความจำเป็นทุกคน
ห้องสันทนาการ (Relaxing Room)
พื้นที่สำหรับให้น้องๆ พักผ่อนตามอัธยาศัยระหว่างช่วงรอเข้าเรียน โดยมุมดังกล่าวจะมีปลั๊กและช่องเสียบสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้บริการ
ห้องบันทึกเสียง สำหรับอาสาสมัครสร้างหนังสือเสียงให้ผู้พิการทางสายตา

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเคลื่อนไหว

สำหรับน้องๆ ผู้พิการ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ธรรมศาสตร์ก็มีอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวให้ใช้บริการ ทั้งวีลแชร์แบบธรรมดา/ไฟฟ้า และไม้เท้าขาวสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น