ลงทะเบียน
ปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2563
Thammasat Orientation Day 2020
ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 8 สิงหาคม 2563
เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
The registration will open from 8 August, 2020
at 12.00 p.m. onwards