Save เก็บไว้เลย!
ถ้าสงสัยว่าเป็น COVID ต้องติดต่อที่เหล่านี้!

หากชาว #ธรรมศาสตร์สุดสุด กำลังสงสัยว่าตนเองเสี่ยงหรือได้รับผลกระทบการจากไวรัส #โควิด19 สามารถติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ได้เลย


1. ‘ศูนย์ประสานงาน COVID-19’ ประจำแต่ละศูนย์การศึกษา

– ท่าพระจันทร์
หน่วยปฐมภูมิ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 3

– ศูนย์รังสิต

งานส่งเสริมสุขภาพ จุดคัดกรองเฉพาะโรค (ตึก TMB เดิม) รพ.ธรรมศาสตร์ฯ
โทร. 02-926-9090, 02-926-9968

ศูนย์สุขภาพดี อาคารเรียนรวม SC ชั้น 1 ห้อง 1062
โทร. 02-696-6600-2 (ต่อ) 82-6600-2

– ศูนย์ลำปาง

ห้องปฐมพยาบาล อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 1 ห้อง 3101
โทร. 054-237-999 ต่อ 84-5175

– ศูนย์พัทยา

ห้อง 1108 อาคารบรรยายรวม ชั้น 1
โทร. 038-259-050 ต่อ 1200

2. โรงพยาบาล / หน่วยงานรัฐ

– รพ.ธรรมศาสตร์ฯ งานส่งเสริมสุขภาพ จุดคัดกรองเฉพาะโรค
โทร. 02-926-9090, 02-926-9968

– กรมควบคุมโรค
โทร. 1422

– การแพทย์ฉุกเฉิน
โทร. 1669

– UCEP ปรึกษาปัญหาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
โทร. 02-872-1669

3. ดูแลสภาพจิตใจ

– VIVA CITY ศูนย์ชีวิตชีวาธรรมศาสตร์
โทร. 02-028-2222

– แอปฯ OOCA ปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์
มีทั้งใน App Store และ Google Play

– ปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิต
โทร. 1323

4. ประเมินความเสี่ยง

– Line: @TUCOVID19
Chatbot ประเมินความเสี่ยง COVID-19 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– แบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ก่อนมาโรงพยาบาลของโรงพยาบาลราชวิถี