น้องๆ ทุกคน ก้าวเข้ามาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
เพื่อจะได้ก้าวออกไปทำตามความฝันของตัวเอง
แต่เป็นเรื่องน่าเศร้า ที่ทุกปีจะมีเพื่อนของเราต้องเสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุอันไม่คาดคิด

ในปี 2559 – 2561 มีอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์เกิดขึ้นมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 78% รองลงมาคืออุบัติเหตุจากรถจักรยาน คิดเป็นสัดส่วน 21% และอุบัติเหตุจากรถยนต์ คิดเป็นสัดส่วน 1%

นอกจากนี้ อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตมากที่สุด
ที่น่าเศร้าก็คือผู้เสียชีวิตทุกราย ‘ไม่ได้สวมหมวกกันน็อค’

ซึ่งจุดเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ รวบรวมโดยกองบริหารศูนย์รังสิต ได้แก่
-บริเวณประตูพหล 4
-แยกบ่อบำบัดน้ำเสีย
-ประตูเชียงราก 3 (โรงพิมพ์)
-หน้า บร.4 

ถึงแม้อุบัติเหตุจะเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ และไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่การไม่ประมาท และป้องกันตนเองให้ปลอดภัยที่สุดเท่าที่ทำได้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ ดังนั้นต้องใส่หมวกกันน็อคทุกครั้ง และต้องคาดเข็มขัดนริภัยเสมอนะครับ

สำหรับน้องๆ นักศึกษา ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุ สามารถใช้สิทธิ์ของนักศึกษาได้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย