ชาวธรรมศาสตร์ มีประกัน COVID-19 แล้วนะ!
รายละเอียดเป็นยังไง #ธรรมศาสตร์สุดสุด สรุปรายละเอียดมาให้แล้ว!

สรุป ‘ประกัน COVID – TU’
มีอะไรบ้าง?


การคุ้มครอง:
– คุ้มครอง 20,000 บาท เมื่อตรวจพบเชื้อไวรัส COVID-19
– คุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี (เริ่มคุ้มครอง 23 มี.ค 2563 – 23 มี.ค 2564)

ผู้ที่สามารถรับสิทธิ์ได้:
1. นักศึกษาที่เรียนอยู่ในประเทศไทย

ผู้ที่ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้:
1. เป็นนักศึกษาที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศหรือนักศึกษาที่ปัจจุบันอยู่ต่างประเทศ
(ถ้าหากกลับมาจากประเทศเสี่ยง จะคุ้มครองหลังกักตัว 14 วันแล้วไม่พบเชื้อ)
2. เป็นนักศึกษาที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ก่อนทำประกัน
3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการเดินทางระหว่างประเทศ/คำแนะนำการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขไทย

ระยะเวลาในการเบิกจ่าย : ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์

เอกสารที่ต้องใช้ในการเบิก:
1. ใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับผลตรวจว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 1 ชุด ฉบับจริง
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด หรือ สำเนา passport 1 ชุด (กรณีเป็นนศ.ต่างชาติ)
3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารใดก้ได้ จำนวน 1 ชุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
– กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 02-564-2921 (คุณกฤตธรรม)
อีเมล์ kithatam@hotmail.com

– บริษัท ฟอลคอนประกันภัย
081-456- 6482 (คุณมนัส)