เมื่อก้าวเข้ามาเป็นลูกแม่โดมแล้ว แอพฯเหล่านี้สิ่งที่ต้องโหลดเอาไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกใน
ชีวิตการเรียนและการเป็นนักศึกษาของน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นตารางและวิชาเรียน งานเอกสาร ดูเกรด ค้นคว้าและยืมหนังสือ ไปจนถึงตัดต่อรูปชุดครุย!

และทุกแอพฯ ที่ธรรมศาสตร์สุดสุดนำมาฝากกัน ยังเปิดให้บริการทั้งในระบบ Android และ iOS อีกด้วย

1THAMMASAT STUDENT APP
แอพพลิเคชั่นสำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์

แอพฯ One-Stop Service สำหรับเด็กมธ. ที่มี

Personal QR code ของน้องๆ ใช้สำหรับยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ปฏิทินตารางเรียน และตารางกิจกรรม
รายละเอียดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
จองสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น ห้องประชุม
ข้อมูลทั่วไป และแผนที่มหาวิทยาลัย
ข้อมูลข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัย

น้องๆ สามารถหาดาวน์โหลดได้ใน App Store หรือ Google play store ครับ

2TU REGISTRATION SYSTEM
ระบบทะเบียนและประเมินผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เห็นชื่อก็เดาได้ไม่ยากเลย เพราะเป็นชื่อที่นศ.มธ.ทุกคนต้องได้สัมผัสและรู้จักนั่นเอง!
นี่คือแอพระบบทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับบริการข้อมูลทางการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่จัดทำโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันได้แก่

– ข้อมูลนักศึกษา
แสดงข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา

– ลงทะเบียน
หากอยู่ระหว่างช่วงลงทะเบียน ท่านสามารถทำการลงทะเบียนได้

– ผลการลงทะเบียน
เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน และประวัติการทำรายการได้

– ผลการเรียน
แสดงผลการเรียนเมื่อมีการบันทึกผลการเรียน

– ภาระค่าใช้จ่าย
แสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และสถานะการเงินของนักศึกษา

น้องๆ สามารถหาดาวน์โหลดได้ใน App Store หรือ Google play store ครับ

3TULIB
แอพพลิเคชั่นหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แอพพลิเคชั่นสำนักหอสมุด มธ. จะค้น ยืมต่อ จอง หนังสือ ใน 4 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Koha library catalog) ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเตือน (Alerts) ได้แก่ การแจ้งเตือนใกล้วันกำหนดส่ง (Pre-due) ค่าปรับหนังสือ (Fines) หนังสือจอง (Items on hold) 

นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังบริการออนไลน์ต่างๆ ของหอสมุดฯ ได้ เช่น e-Books, e-Journal, e-Thesis, One Search, WorldShare ILL, MyCat เป็นต้น และยังสามารถเข้าชม Virtual tour ของหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ผ่านทางหน้าจอมือถืออีกด้วย

สนใจโหลด app ทำได้ง่ายนิดเดียว เพียงพิมพ์ชื่อ tulib ใน App Store หรือ Google play store ได้เลยครับ

4TUPICNOW
TUPicNow ถ่าย ครอป ส่ง!

โดยปกติ ก่อนที่น้องๆ นักศึกษาที่เรียนจบจะรับปริญญา จะต้องมีการส่งรูปชุดครุยให้ทางมหาลัย โดยปกติค่าใช้จ่ายเฉลี่ยจะอยู่ที่ 300 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)!

TUPicNow คือแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการให้นักศึกษาใช้แอปพลิเคชันนี้ในการถ่ายรูปหน้าตรง และทางแอปพลิเคชันจะเพิ่มชุดครุย พร้อมเครื่องมือในการครอป และ การแก้ไขแสงสว่างในรูป เพื่อให้ได้รูปที่ดีในวิธีที่ง่ายที่สุด และหลังจากแก้ไขรูปเสร็จแล้ว แอปพลิเคชันนี้จะส่งรูปพร้อมทั้งข้อมูลที่กรอกตอนแรกให้กับสำนักงานทะเบียนนักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ถือเป็นแอพฯ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้ในระดับนึงเลยนะครับ สามารถหาดาวน์โหลดได้ใน App Store หรือ Google play store เช่นกันครับ