ทุกสีมีความหมาย!! มธ. แต่ละคณะใส่สีอะไรกัน?

ใกล้ถึงอีก Event สำคัญของการเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว สำหรับงานแรกพบ หรือ First Meet ที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้!

และจุดเด่นหนึ่งของการมางาน เหล่าเพื่อนใหม่ธรรมศาสตร์ก็มักจะแต่งตัวด้วยเสื้อยืดตามสีของคณะที่เรียน
จนเป็นอีกวันที่ธรรมศาสตร์เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสัน
#ธรรมศาสตร์สุดสุด ชวนมาดูกันว่าในวันพรุ่งนี้ แต่ละคณะจะใส่เสื้อสีอะไรกัน
และมาดูกันสนุกๆว่า ในทางจิตวิทยา แต่ละสีมีความหมายอะไรและชวนให้นึกถึงอะไรบ้าง

สีเหลืองมัสตาร์ด

ความหมายของสี: การมองโลกในแง่บวก
นึกถึงอะไร : ผงขมิ้น
คณะที่ใส่ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์*

สีเหลือง

ความหมายของสี: การเรียนรู้ การศึกษา
นึกถึงอะไร : ทุเรียนทอด
คณะที่ใส่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สีส้ม

ความหมายของสี: เสรีภาพ
นึกถึงอะไร : พรรคการเมืองพรรคหนึ่ง
คณะที่ใส่ : คณะศิลปศาสตร์

สีอิฐ

ความหมายของสี: ความเป็นผู้นำ
นึกถึงอะไร : กำแพงธรรมศาสตร์ที่ตึก SC
คณะที่ใส่ : วิทยาลัยโลกคดีศึกษา*

สีชมพู

ความหมายของสี: ความเป็นที่รัก
นึกถึงอะไร : ลิซ่า Black Pink
คณะที่ใส่ : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สีฟ้า/ฟ้าอ่อน

ความหมายของสี: จิตวิญญาณที่แข็งแกร่ง
คณะที่ใส่ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี / คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์*
นึกถึงอะไร : จีนี่

สีเขียว
ความหมายของสี: ความยั่งยืน
นึกถึงอะไร : ลุงนายกฯ
คณะที่ใส่ : คณะเศรษฐศาสตร์*

สีขาว

ความหมายของสี: ความเรียบง่าย
นึกถึงอะไร : มาชเมลโล่
คณะที่ใส่ : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์* / คณะนิติศาสตร์* / วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (CICM)*

สีดำ

ความหมายของสี: อำนาจวาสนา
นึกถึงอะไร: แบทแมน
คณะที่ใส่ : คณะรัฐศาสตร์* / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง / คณะสาธารณสุขศาสตร์*

สีกรมท่า

ความหมายของสี: ความเชื่อใจ
นึกถึงอะไร : เสื้อทีมชาติ
คณะที่ใส่ : คณะศิลปกรรมศาสตร์* / สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT)* / วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (PBIC)* / คณะแพทยศาสตร์* / คณะสหเวชศาสตร์*

สีม่วง

ความหมายของสี: ความสร้างสรรค์
นึกถึงอะไร : ธานอส
คณะที่ใส่ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน* / คณะทันตแพทยศาสตร์*

สีแดง

ความหมายของสี: ความกล้าหาญ
นึกถึงอะไร : เสื้องานบอล
คณะที่ใส่ : คณะพยาบาลศาสตร์.

สีเลือดหมู

ความหมายของสี: ความกระตือรือร้น
นึกถึงอะไร : Lion King
คณะที่ใส่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์* / คณะเภสัชศาสตร์* วิทยาลัยสหวิทยาการ

สีเทา

ความหมายของสี: ความเป็นกลาง
นึกถึงอะไร : ธนบัตรหนึ่งพันบาท
คณะที่ใส่ : วิทยาลัยนวัตกรรม 

หมายเหตุ * สามารถซื้อหรือรับเสื้อได้ที่คณะ