เมื่อเราก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาธรรมศาตร์ สิ่งหนึ่งที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตมหาวิทยาลัย 
ก็คือ ‘รหัสประจำตัวนักศึกษา’ 

รู้หรือไม่ว่าเลขรหัสประจำตัวนี้ นอกจากจะใช้ในการระบุตัวตนในฐานะนักศึกษาธรรมศาสตร์แล้ว ยังมีความหมายอื่นซ่อนอยู่!

รหัสนักศึกษา ประกอบไปด้วยเลขทั้งหมด 10 หลัก 
สมมติว่า นายน้องเอง นักเลงรังสิต มีรหัสนักศึกษาคือ 6101611141
รหัสนักศึกษาของนายน้องเอง จะมีความหมายดังนี้

รหัสตัวที่ 1 – 2 คือ ปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
หมายถึง นายน้องเอง เข้าเรียนในปีการศึกษา 2561

รหัสตัวที่ 3 – 4 คือ คณะ/สำนัก/สถาบัน/วิทยาลัย 
/โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะ ที่เข้าศึกษา
หมายถึง นายน้องเอง เข้าศึกษาที่คณะนิติศาสตร์

รหัสตัวที่ 5 – 6 คือ ระดับการศึกษาแยกตามประเภทการรับเข้า
หมายถึง นายน้องเอง เรียนอยู่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

รหัสตัวที่ 7 – 9 คือ ลำดับที่เข้าศึกษา 
หมายถึง นายน้องเอง เข้าศึกษาในลำดับที่ 114

รหัสตัวที่ 10 คือ ตัวเลขพิเศษเพื่อการตรวจสอบ (Check digit)

หากน้องๆ อยากแปลรหัสนักศึกษาของตัวเองดู สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเลขรหัสของแต่ละหลัก ได้ที่นี่เลย https://drive.google.com/open…