ข่าวดีของชาวธรรมศาสตร์ทุกคน! 
เมื่อรถไฟฟ้าสายรังสิต-ธรรมศาสตร์
ผ่านการอนุมัติในที่ประชุมครม.เรียบร้อยแล้ว 

โดยรถไฟฟ้าที่ต่อตรงถึงธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนี้
คือระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม
ช่วงรังสิต-ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มีระยะทางยาวประมาณ 8.84 กิโลเมตร
วงเงินลงทุนประมาณ 6,570 ล้านบาท
คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผู้โดยสาร 28,150 คน-เที่ยว/วัน
และคาดว่าน่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2565

โดยการเข้ามาของขนส่งสาธารณะที่แสนสะดวกนี้
จะช่วยให้น้องๆ สามารถเดินทางมายังมหาวิทยาลัยได้สะดวกรวดเร็ว
มีตัวเลือกในการเดินทางที่มากขึ้น และมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย