Image may contain: text

โอกาสที่คุณจะได้ทำธุรกิจในฝันให้เป็นจริงพร้อมชิงเงินแสนมาถึงแล้ว!

ครั้งแรกกับ Thammasat Tech Startup Competition 2019

การแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดธุรกิจสตาร์ทอัพในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และพัฒนาทักษะแนวคิดการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพให้กับนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี

พบกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจในฝันของคุณประสบความสำเร็จ

– Workshop เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ด้านสตาร์ทอัพ 3 วัน ในวันที่ 10, 17, และ 24 สิงหาคม 2562

– Hackathon เพื่อระดมความคิดในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ 2 วัน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562

– Incubation เพื่อบ่มเพาะปรับปรุงโมเดลธุรกิจให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 3 วัน (ในกรณีที่ผ่านเข้ารอบ) ในวันที่ 7 – 8 และ 14 กันยายน 2562

– Showcase เพื่อนำเสนอ (Pitching) และเปิดตัวโมเดลธุรกิจต่อผู้ที่สนใจในวันที่ 15 กันยายน 2562

ไม่ว่าคุณจะถนัดด้านธุรกิจ ด้านการออกแบบดีไซน์ หรือด้านการเขียนโปรแกรม คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการระดมความคิด ช่วยกันออกแบบ และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง งานนี้เราเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาธรรมศาสตร์ทุกคน ทุกศูนย์ มาเดี่ยวหรือมาเป็นทีม สมัครได้หมด! โดยผู้ที่สมัครมาเดี่ยวจะได้รับการจัดสรรทีมให้ภายหลัง

ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาทและโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ!

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ที่
http://bit.ly/TTSC2019

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

งานนี้จัดโดยชมรม TU Starter, Lean Startup Thailand, งานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, และ ธรรมศาสตร์สุดสุด